а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
ПРОЕКТИ PDF Print E-mail

OIKONET-A Global Multydisciplinary Network on Housing Research and Learning

Архитектонски факултет во Скопје се приклучи на ОИКОНЕТ проектот и интернационалната мрежа од 34 научни, истражувачки, едукативни и граѓански организации. Активностите во проектот ќе се развиваат во наредните две години низ систем на студентски работилници, заеднички студија, изложби, панели и дебати со партнерите во проектот. За повеќе информации контакт Доц. д-р Огнен Марина.

.oikonet

 
 
проекти
издавачка дејност
лаборатории
докторати
програми
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk