а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Почитувани,

Ова е сегментот на порталот каде ќе ги добиете сите информации за компјутерската мрежа на факултетот.

За сите нови компјутери кои ќе се приклучат на мрежата на Архитектонскиот факултет, ќе треба да поднесете барање за конекција на адресата This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Серверската група на опрема се состои од: Домен сервер, Веб сервер, FireWall сервер, E-Mail server и Terminal сервер. Софтверот на сервертите е на Windows платформа во еден мал дел и на Linox OS во поголемиот дел. Бесплатниот софтвер секако дека ќе биде застапен на нашиот портал. Овластените и регистрирани корисници ќе можат да го користат преку страницата http:/download.arh.ukim.edu.mk

Безжичната мрежа функционира од 4 локации во зградата и е пристапна за студентите, професорите и вработените на факултетот.ота Промотивната работа на мрежата е овозможена со лозинка: Student99

Шема на мрежата и активната опрема е прикажана на слика 1.

WiFiInternet

Профилот на корисници перманентно се скенира и сите недозволени конекции ќе бидат одстранети.

Хакирањето и менувањето на подесувањата во мрежата од неовластени лица се санкционира со поведување прекршочна постапка според законот.

Претходни темплејти од страницата www.arh.ukim.edu.mk

AAA

BBB

CCC

DDD

EEE

 
 
балканфорум
работилници
изложби
награди
предавања
меѓународни активности
студентски организации
летна пракса
конкурс
интранет
download
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk