а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Praktika2 PDF Print E-mail

 

Известување

Студентите кои се уште не ги подигнале  дневниците од (Практика 2), тоа ќе можат да го направат на 04.07.2013 (четврток) и 5.07.2013 (петок) јули  во архивата на Архитектонскиот факултет

Известување

Предавањето на дневниците (Практика 2), ќе се одржи на 02.09.2013год. (понеделник) и 3.09.2013 (вторник), од 12:00  до 14:00 часот  во архивата на Архитектонскиот факултет


Во среда на 19.06.2013 година во 10 часот. ќе се потпишуваат договорите по Практика2 кај проф. Валентина Панчевска-Жилевска


 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk