а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
награди PDF Print E-mail

 

tokarev 3

ПРОГРАМА НА ПРОМОЦИЈАТА
Воведен збор на претседателот на УО на ААМ
Збор на претседателот на Комисијата за доделување на наградата
Обраќање на добитникот на наградата
Дружење со пригоден коктел
Пред почетокот на промоцијата и за време на коктелот ќе има пригоден настап афирмираниот музичар Тони Китановски
По промовирањето на добитникот на наградата, присутните членови на ААМ (кои имаат подмирено членарина за 2013/14 г.) ќе добијат на поклон примерок од книгата 3 на проф. М. Токарев 100 години модерна архитектура – придонесот на Македонија и Југославија. Исто така книгата 1 и книгата 2 од едицијата 100 години модерна архитектура, ќе може да се купи со намалување од 50% (600, односно 800 ден.). напоменуваме дека со платената членарина, учесниците на идниот БИМАС 2014 ќе платат привилегирана партиципација.

www.mihailtokarev.mk

 
 
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk