а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

Изданија на Архитектонски факултет – Скопје

Рe.бр.

наслов

автор

1.

„Текстови за архитектурата” 1998

Борис Чипан

2.

„111 Тези за архитектурата”   2002

Борис Чипан

3.

„Традиција и современост во архитектурата” 2005

Борис Чипан

4.

„Моето време во македонската архитектура”, 2007

Борис Чипан

5.

“За архитектонските работи”, 2005

Славко Брезоски

6.

Биенале на студентите по архитектура

 БИСТА 2000

7.

Биенале на студентите по архитектура

БИСТА 2002

8.

Биенале на студентите по архитектура

 БИСТА 2004

9.

Летна школа за архитектура, 1992 – Архитект Андреја Дамјанов и преродбенството во Македонија

 

10.

Летна школа за архитектура, 1998 – Обликување на градскиот простор

 

11.

Летна школа за архитектура, 2000 – Архитектура на масовни движења

 

12.

Летна школа за архитектура, 2002 – Мерка во архитектура

 

13.

  Разговори / Conversations / + CD Le Curts, 2010

 

4 

5

6

7

8

9

10

3

2

1

 


 

 
 
проекти
издавачка дејност
лаборатории
докторати
програми
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk