а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Дрвени конструкции PDF Print E-mail

Предмет: Дрвени конструкции

Предметен наставник: Вонр. проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска

 

Термини за консултации

Вонр. проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска           

 

демонстратори:

Маја Матеска This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Весна Грујоска This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

  


Наставен план

Основна литература:

Тиберие Киријас, Дрвени конструкции, Скопје, 1978

Milan Gojkovic, Drvene konstrukcije, Naucna knjiga, Beograd, 1983

 

 


 

Тематска вежба 1

Тематска вежба 2

Коефициентот на извиткување ω

Семинарска работа

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk