а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Историја на архитектура и уметност 2 PDF Print E-mail

Предмет:    ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ 2

Година:       Втора

Предметен наставник: Доц. д-р Елизабета Касапова

 

Основна литература:

1. Бошковић Ђурђе, Архитектура средњег века, Научна књига, Београд, 1976.

2. Кораћ Војислав, Шупут Марица, Архитектура византијског света, Народна књига, Београд, 1998.

3. Од едицијата “Umetnost u slici”, следните томови: -  Srednji vek, -  Kasni srednji vek, -  Bizant i njegov svet, -  Svijet islama,  издание на Otokar Keršovani,  Rijeka,  1971.

4. Verner Miler, Gunter Vojgel, Atlas arhitekture 1 i 2,  Golden marketing, Zagreb, 1990.

5. Janson H.W., Istorija umetnosti, Beograd, 1965.

6. Пискел Ђина, Општа историја уметности 1 и 2,  Вук Карађић, Београд,1970.

7. Velike arhitekture svijeta,  Mladost, Zagreb, 1981.

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk