а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Работилници PDF Print E-mail

Prezentacija1

Презентација.pdf

За работилницата

Покана

 

.PosterUrban

Ве покануваме да аплицирате за учество на меѓународната работилницата за параметричко обликување со користење на софтверски алатки URBAN PARA-SITES која ќе се одржи од понеделник 20.10 до недела 26.10.2014 година на Архитектонски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. Работилницата ќе биде водена од архитект м-р Гамзе Гундуз и архитект м-р Ерина Филиповска, алумни на IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia) во Барселона. Гостин-предавач на работилницата е Проф. д-р Митко Хаџи Пуља од Архитектонски факултет во Скопје.

Пријавата треба да ја испратите на e-mail адреса: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Сите дополнителни информации можете да ги најдете на веб страната: www.skolab.com.

arhitekton

 
 
балканфорум
работилници
изложби
награди
предавања
меѓународни активности
студентски организации
летна пракса
конкурс
интранет
download
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk